Nowe książki Montessori od wydawnictwa Samo Sedno

Podążaj za dzieckiem, podążaj za rodziną! – metoda Montessori w domu pełnym miłości

Montessori na co dzień? Przekonaj się, że to możliwe. Dwie książki Montessori – poradnik oraz towarzysząca mu książka z osiemdziesięcioma niezwykle inspirującymi zabawami, będą w tym nieocenioną pomocą!

Publikacje w przejrzysty sposób wyjaśniają założenia i cele metody, a także pokazują, jak wdrożyć ją we własnym domu. Pomogą rodzicom zrozumieć zachowania i reakcje dziecka, dzięki czemu łatwiej im będzie podążać za jego potrzebami, a także w naturalny sposób stymulować ciekawość i kreatywność malucha na różnych etapach rozwoju.

Warto sprawdzić możliwości, jakie oferuje metoda Montessori, nawet jeśli twoje dzieci korzystają z tradycyjnej edukacji. Samodzielne odkrywanie świata to bezcenny dar, jaki możesz im przekazać przy tej okazji.

Montessori; Wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat
Montessori; Wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat

MONTESSORI Wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat

Beatriz  M. Muñoz

Wielu z nas słyszało pewnie o metodzie wychowania stworzonej przez Marię Montessori, ale nie wszyscy są w stanie powiedzieć, o co w niej tak naprawdę chodzi. Książka Beatriz  M. Muñoz Montessori. Wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat jest wyczerpującym i przystępnym przewodnikiem po tej ponadczasowej metodzie. Autorka z ogromną pasją opowiada o tym, co jest w niej kluczowe dla dziecka i dla rodziny oraz dlaczego jest tak wartościowym wsparciem przy wychowywaniu i edukacji dzieci.

Montessori gorąco wierzyła, że nowe pokolenie dzieci, wychowane z szacunkiem, a nie za pomocą kar, z miłością, a nie z użyciem przemocy, w prawdzie, a nie w kłamstwie, uratowałoby nas od wielkiego problemu ludzkości: kolejnej wojny.

Była przekonana, że dzieci są na wyższym poziomie rozwoju duchowego niż dorośli, których rolą jest takie przygotowanie otoczenia, by dziecko potrafiło odnaleźć własną, indywidualną ścieżkę. To na rodzicach i nauczycielach spoczywa odpowiedzialność, by prowadzić, ułatwiać, ukierunkowywać i pomagać rozwijać się nowemu pokoleniu. Bo dzieci wiedzą same, co jest dla nich ważne. Powiadała, że: Naszym zadaniem jest ufać, kochać i dawać inspirujący przykład. Korzenie i skrzydła.

Beatriz M. Muñoz proponuje nowatorskie rozwiązanie, jakim jest zastosowanie założeń metody Montessori w domu, gdzie od najmłodszych lat dzieci uczą się od rodziców. Zgodnie z jej fundamentalnymi wartościami – szacunkiem do dziecka, umożliwieniem mu swobodnego, samodzielnego odkrywania świata wokół, nauką przez angażujące wszystkie zmysły doświadczenie oraz wartościowe spędzanie czasu razem, jednym słowem – podążanie za nim!

Wiedza i mądrość płynące z rodzicielskich doświadczeń autorki, matki czterech córek i nauczycielki Montessori, poparte talentami pedagogicznymi i empatią, gwarantują, że zawarte w poradniku propozycje trafią do serc rodziców i opiekunów i staną się inspiracją w codziennym budowaniu relacji z dzieckiem. Ona nie teoretyzuje – każda rada i wskazówka, którą daje, wynika z doświadczeń życia rodzinnego i zawodowego.

W tej książce chodzi o to, żebyś był szczęśliwy: w domu, z twoimi dziećmi, z tym, co już macie, bez kupowania nowych rzeczy. Tylko czując, kochając, odkrywając. Po prostu bądź sobą, z nowym spojrzeniem na dzieci, ponieważ twoje spojrzenie ma dla nich wielką moc, tak jak twoje pocałunki są dla nich lekarstwem na każde zło.

Autorka, bazując na metodzie Montessori, pokazuje kolejne etapy dojrzewania dziecka, a także określa, co w danym momencie jest dla niego najważniejsze. Podpowiada, jak dostosować swoje podejście do wymagań i aktywności charakterystycznych dla danego etapu, sygnalizuje trudności, jakie można napotkać i sugeruje, jak sobie z nimi radzić, ponieważ: Naszym zadaniem jest towarzyszenie maluchom w tym procesie, który rozpoczyna się od poznania samego siebie, a następnie swoich rówieśników, swojej kultury i swojego społeczeństwa, a prowadzi do poznania wszechświata i odkrycia tego, co dzieci chcą robić w życiu.

Autorka zadbała, by książka Montessori. Wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat miała wymiar praktyczny. Dotyczy to zarówno sposobów na spędzanie z dzieckiem czasu, jak i organizacji przestrzeni, w której toczy się codzienne życie rodziny. Tu proponuje jej podział ze względu na czynności, takie jak zabawa, czytanie, spanie, przygotowanie posiłków czy sprzątanie, co powinno zapewnić dziecku swobodę ruchu, bezpieczeństwo, autonomię, możliwość zachowania porządku, ale i wrażenia estetyczne. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka.Przestrzeń jest tak samo ważna, jak pozostałe elementy z triady Montessori, czyli chłonny umysł i świadomy dorosły.

Rola dorosłego polega na towarzyszeniu i wspieraniu, bez nadmiernej ingerencji, bez systemu kar i nagród, bez pochwał, bez popychania dziecka w wybranym przez nas kierunku, z szacunkiem dla jego wrażliwości i wyborów.  Jak pisze Muñoz:
/…/ ścieżka do świadomego rodzicielstwa polega na pozbyciu się naszego ego i zaprzestaniu projekcji naszych marzeń na dzieci. To oznacza zaakceptowanie ich takimi, jakie są. Aby sobie z tym poradzić, musimy przez ćwiczenie samopoznania zaakceptować samych siebie.

Maria Montessori uważała, że kary szkodzą w relacji z dzieckiem, bo pochodzą z zewnątrz i hamują (podobnie jak nagrody) naturalny rozwój spontanicznego i kreatywnego człowieka. To trudne do zrealizowania, podobnie, jak pozostawianie dziecku swobody wyboru, ale otwiera nową, twórczą perspektywę. Bywa też, że prowadzi do niezrozumienia przez otoczenie. Autorka poradnika uważa, że warto być przygotowanym na krytykę, wytykanie „niewłaściwego” postępowania z dzieckiem, a nawet oskarżenia o czynienie mu krzywdy. Ważne, by w dyskusji – o ile nastąpi – posługiwać się racjonalnymi argumentami, traktować z szacunkiem czyjeś zdanie, ale zachować też asertywność.

Granicami swobody zachowania w metodzie Montessori jest zawsze szacunek dla innych, dla siebie, dla otoczenia oraz bezpieczeństwo. Postaraj się zostawić „nie” dla ostatecznych, nieprzekraczalnych i pilnych granic. Na przykład zamiast mówić: „Nie bij”, „Nie skacz po kanapie” i „Nie przebiegaj sam przez ulicę”, można ostrzec: „Jesteśmy wobec siebie delikatni”, „Skaczemy tylko po podłodze” i „Podajemy sobie ręce, żeby przejść przez ulicę”. Unikanie mówienia dzieciom słowa „nie” nie ma nic wspólnego z pobłażliwością, chodzi tylko o to, by komunikować się z nimi w sposób bardziej empatyczny i asertywny.

Podobnie rzecz ma się z sytuacjami, które mogą stanowić potencjalne źródło konfliktu, a które wymagają rozpoznania emocji i poradzenia sobie z nimi – na tym polega rola rodziców. Ważne jest, aby wyjaśnić dzieciom, że działania nie są tym samym, co uczucia czy emocje. Dzieci często wybierają niewłaściwe sposoby wyrażania swoich uczuć, takie jak rzucanie zabawką i krzywdzenie rodzeństwa, gdy są rozgniewane. Problemem nie jest uczucie gniewu, ale to, że stosują przemoc i ich zachowanie może zranić innych. Emocje mają być przeżywane i akceptowane; a tym, co stopniowo nauczymy się kontrolować, są czyny, które z nich wynikają.

Beatriz M. Muñoz rozprawia także się z mitem, jakoby metoda Montessori była elitarna, kosztowna, rygorystyczna i powodowała późniejsze problemy w tradycyjnym systemie edukacyjnym. Przytacza słowa Marii Montessori – „nie kształcimy naszych dzieci dla dzisiejszego świata”, ale do tego, który dopiero nadejdzie. Podstawową kwestią jest więc umiejętność przystosowania się do nowych warunków – tego powinniśmy je nauczyć. Jak bardzo przenikliwe było tego typu myślenie sami możemy dostrzec w świecie nowych technologii.

Poradnik ma przejrzystą strukturę, która ułatwia korzystanie z niego i wyszukiwanie informacji.

– rozdział wstępny charakteryzuje metodę Montessori i pokazuje, jak można ją zaadaptować do warunków domowych;
– część druga i trzecia dotyczą rozwoju psychofizycznego dziecka i jego specyficznych potrzeb w tym okresie, opisują fazy wrażliwe i niezbędne strategie wspierania;
– część czwarta skupia się na obserwacji dziecka, pozwalającej ocenić jego potrzeby i motywacje;
– rozdział piąty, w którym pojawiają się propozycje i sugestie dotyczące przygotowania otoczenia zapewniającego dziecku samodzielność;
– dwa kolejne rozdziały poświęcone maluchom od 0 do 3 lat oraz od 3 do 6 lat;
– w ostatnim dziale znajdują się z pomysły i przykłady ćwiczeń (z podziałem na wiek).

Montessori; 80 zabaw z dziećmi
Montessori; 80 zabaw z dziećmi

MONTESSORI 80 zabaw  z dziećmi

Beatriz  M. Muñoz, Nitdia Aznárez  

Świetna publikacja, uzupełniająca od strony praktycznej metody wychowawcze Montessori.

Wszystkie proponowane w książce zabawy i działania mają za zadanie stymulować rozwój, ciekawość poznawczą dziecka, jego kreatywność i samodzielność w decyzjach, co mu pozwoli na ukształtowanie samodyscypliny i wrażliwości na otoczenie – rodzinne, społeczne, przyrodnicze.

Autorki starały się pokazać, jak wiele jest codziennych, prostych aktywności, które odpowiednio potraktowane, mogą spełniać ważne funkcje edukacyjne, dając przy tym wiele radości ich uczestnikom, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nie chodzi bowiem o to, by się niepotrzebnie spinać, planować wszystko od a do z – wystarczy iść za potrzebami małego, rozwijającego się człowieka, by wspólnie odkrywać piękno świata i jego możliwości, bo „nauka ukryta jest wszędzie”.

Zabawy zostały tak dobrane, by wykorzystywać naturalne dla określonej fazy wiekowej predyspozycje i łatwość przyswajania wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

1. Życia codziennego

np. robienie bransoletek, sałatki owocowej, ogródek ziołowy, dzierganie na palcach, kształtowanie praktycznych umiejętności typu sprzątanie, przygotowanie posiłku, dobre relacje z innymi

2. Materiałów sensorycznych

np. rozpoznawanie przedmiotów w tajemniczym woreczku, tworzenie tęczy, buteleczki zapachowe, lekcja ciszy podczas wyprawy do lasu lub parku
– rozpoznawanie przedmiotów według wielkości, kształtów, kolorów i faktur, przejście od konkretu do abstrakcji;

3. Języka

(np. wycinanie nożyczkami, szorstki alfabet, książeczka dźwiękowa z literami)
– przygotowania do nauki czytania i pisania, rysowanie liter, rozpoznawanie głosek

4. Matematyki

np. sortowanie skarbów natury, szorstkie cyfry, działania na kamykach)
– klasyfikowanie, porządkowanie, podstawowe działania na przedmiotach i zbiorach

5. Upływu czasu

(np. planowanie dnia, montessoriańskie urodziny, koło pogody, dziennik księżycowy)
– „przełożenie”  pojęcia czasu na konkretne działania pokazujące jego charakter;

6. Świata natury

(np. stany skupienia wody, krystalizacja soli, barwniki z roślin)
– obserwacje i eksperymenty  ułatwiające samodzielne poznawanie świata przyrodniczego

7. Aktywności na świeżym powietrzu

(np. wyplatanie gniazd, stempelki z liści i kwiatów, naturalne instrumenty)
– zajęcia w otoczeniu lasu, parku lub ogrodu, pogłębiające relacje ze środowiskiem.

Każda z propozycji aktywności jest opisana i zilustrowana odpowiednimi zdjęciami (kolejność przebiegu działań), rozwija się w kierunku stopniowania trudności w kilku wariantach, opisuje elementy, które podlegają treningowi i punkt, do jakiego prowadzi, podaje też listę rzeczy i sposób ich wykorzystania, a także sugeruje powiązane aktywności z innych obszarów poznawczych.

Książka zawiera materiały do wycięcia, takie jak koło pogody, „wieczny kalendarz”, karty trójdzielne z ptakami, drzewami, tropami zwierząt.

Metoda Montessori ze względu na jej specyfikę – szacunek dla dziecka, jego potrzeb i wyborów, towarzyszenie mu w rozwoju z miłością i poszanowaniem wolności, idealnie wpisuje się w model wychowania, na jaki stawiamy dzisiaj.
Ale oprócz świadomości wymagań stawianych przed rodzicami, warto na koniec, pamiętać o jednym, bardzo istotnym elemencie. Słowa Beatriz brzmią bowiem tak:
Jeśli czytasz te słowa i czujesz się przytłoczony odpowiedzialnością, weź głęboki oddech. Wychowanie dziecka to ogromna odpowiedzialność, największa, jaką kiedykolwiek w życiu odczujesz, ale kiedy ofiarowujesz bezgraniczną miłość, możesz tworzyć tylko dobre rzeczy.

AUTORKI

Beatriz  M. Muñoz

Mama czterech córek, mająca duże doświadczenie w nauczaniu metody Montessori. Od kiedy zaczęła wykorzystywać metodę we własnym domu, nauczyła się bardziej ufać swoim córkom. W 2013 roku chciała podzielić się z innymi rodzicami zabawami edukacyjnymi, które sama przeprowadzała w domu – tak powstał wielokrotnie nagradzany blog Tigriteando (www.tigriteando.com), Zdobył on m.in. nagrodę dla Najlepszego Bloga Parentingowego w 2016 roku na świecie. Od 2015 roku autorka prowadzi również kursy i warsztaty (www.montessorizate.es) dla rodzin, które chcą stosować metodę Montessori w domu.

Nitdia Aznárez

Biolożka, nauczycielka w Forest Schools w Szkocji. Mieszka z dwiema córkami, dwoma synami, partnerem, kilkoma zwierzętami i wieloma (zbyt wieloma) roślinami. Miłośniczka natury i wełny. Prowadzi blog 3 Macarrons, na którym promuje ideę świadomego rodzicielstwa.

Książki dostępne są na stronie wydawnictwa, a wkrótce także w naszym sklepie.

Źródło tekstu: Małgorzata Sucharska, ACH! PR

5 komentarzy

  1. Świetny artykuł, przyjemnie się czyta. Bardzo dokładnie i rzeczowo wyjaśnia metodę Montessori.

  2. Bardzo dokładnie i rzeczowo wyjaśnia metodę Montessori. Świetny artykuł.

  3. Świetna książka, niedawno postanowiłam ją zakupić. Bardzo doceniam za dokładne zabezpieczenie przesyłki. Dzięki odpowiedniemu opakowaniu produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jestem bardzo zadowolona z otrzymanego zamówienia.

Możliwość komentowania została wyłączona.